INSPIRERANDE, SCHAKTFRI TEKNIK

De ekonomiska och miljömässiga fördelarna med schaktfri teknik gentemot vanlig grävning är uppenbara: värdefulla ytor skonas, man slipper kostsamma schaktnings- och återställningsarbeten, arbetet medför ingen trafikpåverkan, minskat buller, CO2 och damm blir minimalt och man sänker den faktiska arbetstiden och kostnaden påtagligt.


Den schaktfria tekniken från TRACTO-TECHNIK innebär förstklassig kvalitet och hög tillförlitlighet. Våra NO-DIG-system är utformade för maximal produkt- och applikationsmångfald, lång livslängd, minimalt slitage och hög produktivitet. Vi vill erbjuda komplexa och flexibla lösningar som möjliggör hållbar ekonomisk framgång för våra kunder. Det innebär ett stort urval av exakt anpassade tillbehör liksom en omfattande projektrådgivning och kundanpassad service.

Vårt produktsortiment täcker alla applikationer inom schaktfri försörjnings- och avloppsrörläggning.
 

RÄTT NO-DIG-LÖSNING FÖR VARJE APPLIKATION

GRUNDODRILL
DEN NYA GENERATIONEN
GRUNDODRILL
STYRD HORISONTALBORR
GRUNDOPIT
MINI-STYRBORRAR
GRUNDOMAT
JORDRAKETER
GRUNDORAM
RAMMARE
GRUNDOBORE
SYSTEM FÖR AUGERBORRNING
GRUNDOBURST
STATISK RÖRSPRÄCKNING
GRUNDOCRACK
DYNAMISK RÖRSPRÄCKNING
GRUNDOCORE
KÄRNBORRAR

SCHAKTFRI TEKNIK FÖR DINA APPLIKATIONER

Dragning av vattenledningar

NO-DIG-metoder för schaktfri läggning av tryckledningar för vattenförsörjning och anslutning till slutanvändaren.
 • Styrd, horisontell borrning med GRUNDODRILL
 • Icke styrd borrning med GRUNDOMAT för anslutning till byggnader och vägundergångar
 • Styrd borrning med GRUNDOPIT för anslutning till byggnader och vägundergångar
LÄS MER​

Optisk fiber FTTx

NO-DIG-metoder för schaktfri läggning av skyddsrör för fibernätdragning och anslutning till slutanvändare (FTTx).
 • Läggning på längden med GRUNDOMAT
 • Icke styrd borrning med GRUNDOMAT för anslutning till byggnader och vägundergångar
 • Styrd borrning med GRUNDOPIT för anslutning till byggnader och vägundergångar
LÄS MER​

Distributionsnät för naturgas

NO-DIG-metoder för schaktfri läggning av tryckledningar för transport och distribution av naturgas och anslutning till slutanvändare.
 • Styrd, horisontell borrning med GRUNDODRILL
 • Icke styrd borrning med GRUNDOMAT för anslutning till byggnader och vägundergångar
 • Styrd borrning med GRUNDOPIT för anslutning till byggnader och vägundergångar
LÄS MER​

Nedgrävda kablar/elkraft

NO-DIG-metoder för dragning längre sträckor under jord av skyddsrör till kraftledningar för transport och utbyggnad av nätet för medelhög spänning och högspänning.
 • Styrd, horisontell borrning med GRUNDODRILL
 • Icke styrd borrning med GRUNDOMAT för anslutning till byggnader och vägundergångar
 • Styrd borrning med GRUNDOPIT för anslutning till byggnader och vägundergångar
LÄS MER​

Dragning av avloppsledningar

NO-DIG-metoder för schaktfri läggning av tryckledningar för transport av avloppsvatten till avloppsnätet och dragning av avloppsledningar med fall för anslutning till byggnader.
 • Styrd, horisontell borrning med GRUNDODRILL
 • Tryckborrning med GRUNDOBORE
LÄS MER​

E-mobilitet

NO-DIG-metoder för installation av laddstolpar och schaktfri läggning av skyddsrör till elnätets kraft- och styrkablar.
 • Tillverkning av cirkulära schakt med GRUNDOPIT K
 • Borrning från laddningsstationen med GRUNDOPIT K
 • Borrning fram till laddningsstationen med GRUNDOMAT
LÄS MER​

Rörledningsdragning

NO-DIG-metoder för schaktfri läggning av medierör till transport av vätskor och gaser och som stöd för styrd borrning vid rörledningsdragning.
 • Dynamisk stålrörsdrivning med GRUNDORAM
 • HDD-Assist-tekniker med GRUNDORAM
LÄS MER​

Vindkraftsparker

NO-DIG-metoder för schaktfri läggning av skyddarör för transport av elkraft från vindkraftsparker på land (onshore) eller vid kusten (offshore) för matning till ledningsnätet.
 • Styrd, horisontell borrning med GRUNDODRILL
LÄS MER​

Ledningsdragning för fjärrvärmenät

NO-DIG-metoder för schaktfri läggning av medierör vid utbyggnad av fjärrvärmenätet för transport av termisk energi för värme och tappvarmvatten.
 • Styrd, horisontell borrning med GRUNDODRILL
 • Dynamisk stålrörsdrivning med GRUNDORAM
LÄS MER​

YTTERLIGARE INNOVATIVA APPLIKATIONER

Våra NO-DIG-system kan användas på ett flertal innovativa applikationsområden:
 • Dränering
 • Geoteknik
 • Brunnsborrning
 • Innovativa vertikala applikationer
LÄS MER​

TJÄNSTER KRING SCHAKTFRI TEKNIK

Oavsett om före eller efter köp, på plats eller online – vi finns alltid där med goda råd och för att svara på frågor. Vi erbjuder omfattande service- och rådgivningstjänster som är särskilt anpassade efter utmaningarna inom schaktfri rörläggning. Vårt utbud av tjänster är lika brett som vårt produktsortiment, så att ni kan fokusera helt på er verksamhet.
 

DIGITALA LÖSNINGAR

Beställ tillbehör och reservdelar för vår NO-DIG-teknik i vår webbutik. Marknadsföringsartiklar med ”mullvadsmärket” går att beställa på samma sida. Våra molnbaserade lösningar för styrd borrning binder samman och centraliserar planering, utförande, fakturering, dokumentering och service. Med COCKPIT har du alltid tillgång till alla viktiga maskindata oavsett tid och plats. Med QUICKPATH kan du snabbt planera den kortaste och säkraste borrbanan. Med allt detta kan du mycket enkelt via din dator, smarttelefon eller surfplatta använda analog maskinteknik på ett effektivare och mer vinstdrivande sätt.

LÄS MER​

SERVICE FÖR BEGAGNADE MASKINER

Även dina begagnade maskiner tas väl omhand hos oss. Du kan lita på vår service oavsett om maskinen kommer från oss eller en annan tillverkare, om maskinen är nyköpt eller begagnad. Vi genomför besiktning på plats, ger er råd om inköp eller inbyte och står för professionell reparation. Med sigillet ”Certified Used Equipment” ser vi till att få det bästa priset för din maskin via vår webbplats för begagnade maskiner med åtkomst till en av världens största byggmaskinsplattformar.

LÄS MER​

EFTERMARKNADSSERVICE

Via vårt globala servicenätverk finns vi alltid där för dig även efter ditt köp. Utöver vårt huvudkontor i Lennestadt står sammanlagt sju TRACTO-TECHNIK-kundcenter i Tyskland, samt våra globala systerbolag och återförsäljare för en garanterad snabb service för reservdelar och omedelbar tillgänglighet. Våra kompetenta servicemedarbetare hjälper dig snabbt och effektivt. Därmed går du aldrig miste om värdefull tid – var du än befinner dig.

LÄS MER​

UTBILDNINGAR

Kvalificerade teoretiska och praktiska utbildningar är en viktig hörnsten i vår verksamhet för att kunna erbjuda våra användare och partners största möjliga framgång med våra produkter. Det stora utbudet riktar sig inte bara till användare, maskinoperatörer och servicetekniker utan lika mycket till specialiserad personal, chefer, planerare, samt uppdragsgivare som vill lära sig mer om de mångsidiga användningsområdena för våra NO-DIG-system. Våra skräddarsydda utbildningar kan genomföras i våra företagslokaler eller på plats hos er med certifierade utbildningsledare. Kursinnehåll, utbildningstillfällen och anmälan hittar du på vår webbplats.
LÄS MER​

NEDLADDNINGAR

Här hittar du produktblad och broschyrer som du kan ladda ner som PDF. Klicka bara på omslagsbilden så startas nedladdningen automatiskt. Fler broschyrer på engelska hittar du på den internationella webbplatsen för TRACTO-TECHNIK.


VI FINNS FÖR ATT HJÄLPA DIG.

Som ett globalt verkande företag ingår vi i världsomspännande nätverk med alla aktörer av betydelse på marknaden. Det betyder helt enkelt att där det finns en marknad, är vi inte långt borta. Oavsett om det sker i våra egna fabriker eller genom något systerbolag eller hos någon av våra många återförsäljare, har vi över hela världen högt motiverade, infödda medarbetare som engagerar sig i dina önskningar och behov. Bland mycket annat brukar framför allt vår tillförlitlighet och omfattande tekniska sakkunskap uppskattas överallt.

TILLVERKARE


TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Huvudkontor
Paul-Schmidt-Straße 2·
DE-57368 Lennestadt ·
Tyskland
Tel: +49 2723 808-0
Fax: +49 2723 808-180
E-post: info@TRACTO.com
TRACTO.com

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE I …


VRETMASKIN EL & MEKANIK AB
Kaminvägen 8
SE -1744 Järfälla
Schweden
Tel.: +46 8 628 07 60
Mobil: +46 72 5500784
E-post: info@vretmaskin.se
www.vretmaskin.se
 

Impressum

THIS WEBSITE IS OFFERED BY...

TRACTO-TECHNIK GMBH & CO. KG
PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2
57368 LENNESTADT | GERMANY
T +49 2723 808-0 | F -180
INFO@TRACTO.COM
TRACTO.COM

LIMITED PARTNERSHIP
DOMICILE LENNESTADT | GERMANY
DISTRICT COURT SIEGEN HRA 8075
TAX NO. 338/5865/2722 · VAT ID DE 814575553

GENERAL PARTNER
TRACTO-TECHNIK VERWALTUNG GMBH
DOMICILE LENNESTADT | GERMANY
DISTRICT COURT SIEGEN HRB 8199
MANAGEMENT:
TIMOTHEUS HOFMEISTER, MEINOLF RAMEIL


AREA OF VALIDITY
This Legal Notice also applies to the following social media offers:
Facebook:https://www.facebook.com/TractoTechnik
Twitter:https://twitter.com/TractoTechnik
YouTube:https://www.youtube.com/TractoTV
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/tracto-technik-gmbh-&-co.-kg
Xing:https://www.xing.com/companies/tracto-technikgmbh%2526co.kg


CMS-Software powered by:
kapsmedia.de
Company director: Kai Schmalstieg
Paulstraße 4
30167 Hannover
Germany
Tel.: +49 511 60099008
E-Mail:info@schmalstieg.de

DATASKYDDSPOLICY TRACTO-TECHNIK

Inledning

Vi värnar skyddet av dina personuppgifter och din personliga integritet. I den här policyn vill vi klargöra vad vi gör för att skydda dina uppgifter och vad det innebär för dig när du använder våra tjänster. För att kunna garantera ett så bra skydd som möjligt för din integritet följer vi naturligtvis gällande lagstiftning på dataskyddsområdet. Vi följer bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt tysk lagstiftning baserad på förordningen (EU) 2016/679 och Dataskyddsdirektivet (EU) 2016/680.
Eftersom ändringar i lagen eller i våra företagsinterna processer kan innebära att denna dataskyddspolicy ändras rekommenderar vi dig att regelbundet gå in och läsa policyn. Du hittar aktuell policy under Dataskyddspolicy och kan när som helst öppna, spara och skriva ut hela texten.

1. Giltighetsområde

Dataskyddspolicyn gäller de webbsidor som drivs av TRACTO-TECHNIK GmbH & Co.KG, Paul-Schmidt-Str. 2, 57368 Lennestadt (nedan kallat TRACTO-TECHNIK) och som återfinns på domänerna www.tracto-technik.se, samt olika underdomäner (nedan sammanfattat som ”vår webbplats”).

2. Namn och adress till ansvarig

Personuppgiftsansvarig tjänsteleverantör är TRACTO-TECHNIK GmbH & Co.KG, Paul-Schmidt-Straße 2, 57368 Lennestadt, Tyskland (nedan kallad ”TRACTO-TECHNIK”).

3. Namn och adress till dataskyddsansvarig

Rechtsanwalt Dr. Kasten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
50672 Köln
mail@kinast.eu
www.kinast.eu

4. Allmänt om databehandling

Vi samlar endast in personuppgifter från våra användare i den mån det krävs för att säkerställa funktionen på vår webbplats och för att kunna leverera våra tjänster.

4.1. Personuppgifter

Med personuppgifter avses information som kan knytas till och identifiera en fysisk individ. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, bostadsadress, kön, födelsedatum, telefonnummer och ålder. Information som rör t.ex. antalet användare på en webbplats räknas inte som personuppgifter.

4.2. Behandling av personuppgifter

Med behandling avses en automatiserad eller icke-automatiserad åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
På vår webbplats samlas sådana personuppgifter in som du själv anger, genom att t.ex. fylla i ett av våra formulär, skicka e-postmeddelanden eller på annat sätt ta kontakt med oss. Vi använder uppgifterna i syfte att hantera ditt ärende och eventuella följdprocesser. Ett exempel på detta kan vara att vi använder din angivna e-postadress för att svara på dina frågor. Eventuell överföring av uppgifter till tredje part sker endast i fall då lagen uttryckligen tillåter detta eller du inom ramen för ditt ärende eller som en del av en pågående affärsrelation har givit ditt samtycke till det. I övrigt kan du använda informationen på www.tracto.com utan att behöva lämna ut några personliga uppgifter.
Personuppgifter behandlas särskilt enligt följande:

4.2.1. Kontaktformulär

Om du använder dig av möjligheten att komma med förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär ber vi dig att ange namnet på ditt företag, din titel, ditt för- och efternamn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. I meddelandefältet beskriver du sedan närmare ditt ärende. Det står dig fritt att dela med dig av dessa uppgifter till oss. Utan dem har vi dock ingen möjlighet att svara på dina frågor. För att säkerställa att formuläret inte har fyllts i av en robot ber vi dig även att ange korrekt kontrollkod.

I detta fall använder vi dina personuppgifter för att se till att ärendet skickas vidare till rätt avdelning för bästa möjliga behandling. När du använder kontaktformuläret sker ingen överföring av personuppgifterna till tredje part.

Den beskrivna uppgiftsbehandlingen i kontaktsyfte följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningens artikel 6.1 b och artikel 6.1 f.

4.2.2. Nyhetsbrev

För att kunna anmäla dig till vårt nyhetsbrev via e-post behöver vi förutom ditt samtycke din e-postadress, ditt för- och efternamn, ditt postnummer och land. Dessa personuppgifter använder vi för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig, samt för att utforma innehållet efter dina intressen. Det står dig fritt att dela med dig av dessa uppgifter till oss. Utan dem kan vi dock kanske inte skicka nyhetsbrevet till dig.

När du anger att du vill ha vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress i eget marknadsföringssyfte tills du meddelar att du vill avsluta din prenumeration. För att avsluta prenumerationen kan du antingen skicka oss ett e-postmeddelande påinfo@TRACTO.comeller klicka på länken i slutet av nyhetsbrevet.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev med användarens samtycke är Dataskyddsförordningens artikel 6.1 a.

4.2.3. Tractuell

Om du är intresserad av vårt magasin Tractuell kan du skicka ett informellt e-postmeddelande till info@TRACTO.com. Vi försäkrar dig om att de personuppgifter som du anger endast behandlas i syfte att skicka ut Tractuell. Uppgifterna sparas tills du väljer att avsluta prenumerationen. Efter avslutad prenumeration raderas dina uppgifter. För avanmälan kan du skicka ett informellt e-postmeddelande till oss på info@TRACTO.com. Fortsatt lagring kan ske i enstaka fall om det är ett lagstadgat krav. Den beskrivna uppgiftsbehandlingen följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningens artikel 6.1 b och artikel 6.1 f.

4.2.4. Produktförfrågan online

Om du vill komma med en produktförfrågan online på vår webbplats (t.ex. kring en rörböjningsmaskin) behöver vi, förutom tekniska uppgifter, namnet på ditt företag, ditt telefonnummer, en e-postadress och en kontaktperson. Det står dig fritt att dela med dig av dessa uppgifter till oss. Utan dem har vi dock ingen möjlighet att svara på din förfrågan. Vi använder uppgifterna för att på bästa sätt besvara dina frågor och ta kontakt med dig eller din företrädare. När du kontaktar oss med en produktförfrågning sker ingen överföring av personuppgifter till tredje part.

Den beskrivna uppgiftsbehandlingen i syfte att svara på produktförfrågningar online följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningens artikel 6.1 b och artikel 6.1 f.

4.3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

I normalfall samlar vi bara in och använder personuppgifter efter att användaren har gett sitt samtycke. När vi inhämtar samtycke för personuppgiftsbehandling sker detta i enlighet med Dataskyddsförordningens artikel 6.1 a.
Undantag förekommer dock i sådana fall där det inte är praktiskt möjligt att på förhand inhämta samtycke och uppgifterna av rättsliga skäl ändå måste behandlas. I fall där behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den uppgiftsregistrerade är part sker detta med Dataskyddsförordningens artikel 6.1 b som rättslig grund. Detsamma gäller vid behandling som krävs för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal.
I fall där behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss gäller Dataskyddsförordningens artikel 6.1 c som rättslig grund. Om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen och dessa väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter gäller Dataskyddsförordningens artikel 6.1 f som rättslig grund.

5. Cookies

Avsnittet nedan beskriver hur information samlas in i samband med användningen av cookies.

5.1. Hur vi använder cookies

På vår webbsida använder vi oss av cookies. Cookies är små filer som inom ramen för ditt besök på våra internetsidor skickas av oss till webbläsaren på din enhet och sparas där. Några av funktionerna på vår hemsida går inte att erbjuda utan hjälp av tekniskt nödvändiga cookies. Andra cookies gör det däremot möjligt för oss att göra olika analyser. Cookies kan t.ex. känna igen webbläsaren som du använder och förmedla diverse information till oss när du återbesöker vår hemsida. Med hjälp av cookies kan vi bl.a. göra vårt interneterbjudande till dig användarvänligare och effektivare genom att vi tar reda på hur du använder vår hemsida och vilka inställningar (t.ex. land- och språkinställningar) som du föredrar. Om en tredje part behandlar information via cookies tar de emot informationen direkt från din webbläsare. Cookies skadar inte enheten. De kan inte köra några program och inte innehålla några virus.

På vår webbsida används sessionscookies som automatiskt tas bort när du stänger din webbläsare. Denna typ av cookies gör det möjligt att registrera ditt sessions-id. På så sätt kan olika förfrågningar i din webbläsare föras samman till en gemensam session, vilket gör det möjligt för oss att känna igen din enhet vid senare webbsidebesök. Sessionscookies tas bort om du loggar ut eller stänger din webbläsare.

Därutöver används permanenta cookies på vår hemsida. Permanenta cookies är cookies som sparas över en längre tid i din webbläsare och som förmedlar information till oss. Den aktuella lagringstiden är olika beroende på cookie. Du kan radera permanenta cookies på egen hand via inställningarna för din webbläsare.

5.2. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av så kallade tekniskt nödvändiga cookies är vårt berättigade intresse av behandlingen av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningens artikel 6.1 f. Personuppgifterna tas bort om de inte längre behövs för detta syfte, särskilt vid inaktivering av cookies. För cookies som inte är tekniskt nödvändiga och så kallade tredjepartscookies behöver vi ditt samtycke. Om du har gett ditt samtycke till användning av cookies utifrån ett meddelande (”cookie-banner”) på vår hemsida gäller Dataskyddsförordningens artikel 6.1 a som grund för användningens lagenlighet. När de uppgifter som förmedlats till oss via cookies för att kunna uppnå ovan beskrivna syften inte längre behövs tas denna information bort. I enstaka fall kan ytterligare lagring av uppgifterna förekomma av rättsliga skäl.

5.3. Konfigurering av webbläsarinställningarna

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies. Du kan dock ställa in den webbläsare som du använder på att bara tillåta vissa cookies eller inte längre tillåta cookies överhuvudtaget. Vi vill dock upplysa dig om att du kanske inte längre kan använda alla funktioner på vår webbsida om du via dina webbläsarinställningar avaktiverar cookies för vår hemsida. Via dina webbläsarinställningar kan du radera sparade cookies direkt i din webbläsare. Det är även möjligt att ställa in din webbläsare så att den meddelar dig innan cookies sparas. Eftersom de olika webbläsarnas aktuella funktionssätt kan skilja sig åt rekommenderar vi att ta hjälp av din webbläsares aktuella hjälpmeny för konfigurationsmöjligheter. Om du vill ha en omfattande översikt över alla tredjepartsåtkomster på din webbläsare rekommenderar vi att du installerar ett av de insticksprogram som har utvecklats särskilt för detta syfte.

6. Verktyg för spårning och analys (prestandacookies)

Vi använder oss av spårnings- och analysverktyg för att säkerställa en fortlöpande optimering och behovsanpassad utformning av vår webbsida. Med hjälp av spårningsåtgärder är det även möjligt för oss att föra statistik över hur vår webbsida används och med hjälp av statistiken vidareutveckla våra onlineerbjudanden till dig. Om du har gett ditt samtycke till användning av prestandacookies utifrån ett meddelande (”cookie-banner”) på vår hemsida gäller Dataskyddsförordningens artikel 6.1.a som grund för användningens lagenlighet. När de uppgifter som förmedlats till oss via cookies för att kunna uppnå ovan beskrivna syften inte längre behövs tas denna information bort. I enstaka fall kan ytterligare lagring av uppgifterna förekomma av rättsliga skäl.

6.1. Google Analytics

Denna webbsida använder sig av Google Analytics, en nätanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Google Analytics använder sig av så kallade ”cookies”, små textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera besökstrafiken på webbplatsen.

Med hjälp av dessa cookies samlas information om när, varifrån och hur ofta du besöker webbplatsen in. Denna information överförs och lagras i normalfall på Googles servrar i USA. När Google Analytics används kan det hända att Google Analytics cookies förutom din IP-adress även registrerar annan information som klassas som personuppgifter. Vi vill göra dig uppmärksam på att Google i förekommande fall kan lämna ut dessa uppgifter till tredje part om detta krävs av rättsliga skäl eller om tredje part har i uppdrag av Google att hantera informationen.

Den information som Google samlar in med hjälp av cookies används på uppdrag av företaget som driver webbplatsen i syfte att utvärdera besökarnas användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och andra tjänster som rör webbplatsanvändning och internetaktivitet. IP-adressinformationen som överförs från din webbläsare när Google Analytics används sammanförs enligt Google inte med andra Google-uppgifter.
Du kan ställa in din webbläsare så att cookies inte sparas på din dator. Om du gör det finns dock risken att flera funktioner på webbplatsen inte kan användas som det är tänkt.
Det kan hända att Google Analytics cookies förutom din IP-adress även registrerar annan information som klassas som personuppgifter. För att förhindra att information om dina besök på webbplatsen samlas in av Google Analytics och överförs till Google Analytics kan du ladda ner och installera följande insticksprogram till din webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

När insticksprogrammet är installerat överförs ingen information om dina besök på webbplatsen till Google Analytics. Andra typer av analyser förhindras dock inte av insticksprogrammet.

Notera att ovan beskrivna insticksprogram inte kan användas om du besöker vår webbplats via webbläsaren på en mobil enhet (smartphone eller surfplatta). Om du använder en mobil enhet kan du förhindra registreringen av dina användningsuppgifter som sker via Google Analytics genom att klicka på följande länk: Avaktivera Google Analytics. När du klickar på länken sparas en ”opt-out cookie” i webbläsaren. Cookien förhindrar att information om dina besök på webbplatsen överförs till Google Analytics. Notera att opt-out cookien bara fungerar för den aktuella webbläsaren på den aktuella domänen. Om du raderar cookies i webbläsaren raderas även opt-out cookien. För att även i fortsättningen förhindra att Google Analytics registrerar information måste du klicka på länken igen. Opt-out cookies kan även användas i vanliga datorwebbläsare i stället för ovan nämnda insticksprogram.

För att skydda dina personuppgifter används Google Analytics på vår webbplats med koden ”anonymizeIp”. Koden gör att de sista 8 bitarna i besökarens IP-adress raderas och IP-adressen därmed lagras i anonymiserad form (s.k. IP-maskning). I EU-medlemsländer och andra stater som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet förkortas och anonymiseras din IP-adress normalt av Google redan innan informationen förs vidare. Endast i undantagsfall kan det hända att hela IP-adressen skickas till en server hos Google i USA och förkortas där.

6.2. WiredMinds

Vår webbsida använder sig av pixelmätning från wiredminds GmbH för att analysera besökares beteenden. För detta syfte samlas, behandlas och sparas vid behov uppgifter som sedan används för att skapa användningsprofiler under pseudonym. I de fall där det är möjligt och relevant anonymiseras dessa användningsprofiler helt. För detta syfte används ibland cookies. Cookies är små textfiler som sparas i besökarens webbläsare och används för att känna igen webbläsaren. De insamlade uppgifterna, som också kan innehålla personuppgifter, förmedlas till wiredminds eller samlas in direkt av wiredminds, wiredminds får använda sig av information som är tillgänglig efter besök på webbsidorna för att skapa anonymiserade användningsprofiler. Dessa utvunna uppgifter används inte för att identifiera enstaka besökare av dessa webbsidor, om inte besökaren ifråga ger sitt uttryckliga samtycke till detta, och slås inte samman med personuppgifter om personen bakom pseudonymen . Om IP-adresser registreras anonymiseras dessa genast genom att det sista nummerblocket raderas.

Stäng av webbplatsspårning och läs mer om leadgenerering med LeadLab.

7. Sidor att följa i sociala medier

Via vår webbsida kan du även hitta till våra sidor på Facebook, Twitter, Xing, Linkedin och YouTube genom att klicka på ikonen för respektive socialt medium. Genom att klicka på knappen skickas du vidare från vår webbsida direkt till webbsidan för det valda sociala mediet. Det sker därför ingen behandling av uppgifter på vår webbsida. Men eftersom vi står bakom dessa sociala medier-sidor är även vi ansvariga och måste garantera att de uppgifter som du lämnar ut via dessa sidor behandlas enligt lag. Vidare information om behandling av uppgifter på dessa sociala medier-sidor hittar du både på själva sidorna och i dataskyddsföreskrifterna för varje socialt medium:

Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084 
Twitter:
https://twitter.com/privacy?lang=de
XING:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
http://www.xing.com/privac
LinkedIn:
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
YouTube:
https://policies.google.com/privacy

8. Säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifter som sparas av oss

Vi har upprättat organisatoriska och tekniska säkerhetsrutiner för att skydda dina uppgifter mot förlust, ändring och obehörig åtkomst. Vi arbetar löpande med att anpassa våra säkerhetsrutiner efter den senaste tekniska utvecklingen. Våra medarbetare har tystnadsplikt och utbildas särskilt för att säkerställa att dina uppgifter behandlas konfidentiellt. I enlighet med våra säkerhetsåtgärder kan vi också, framför allt vid telefonkontakt med vår kundtjänst, be dig att legitimera dig.

9. Användning av tjänsteleverantörer för behandling av personuppgifter/behandling av uppgifter i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I de fall då vi samarbetar med tjänsteleverantörer som kan komma att behandla dina uppgifter inom ramen för våra egna tjänster och produkter arbetar dessa tjänsteleverantörer alltid i enlighet med våra riktlinjer och gällande dataskyddslagstiftning. Samtliga sådana personuppgiftsbiträden kontrolleras noggrant och har bara tillgång till dina uppgifter under den tidsperiod och i den omfattning som krävs för att utföra den avtalade tjänsten och i enlighet med vad du har gett samtycke till.
För tjänsteleverantörer i länder som USA och utanför EES gäller dataskyddslagar som inte erbjuder samma slags övergripande personuppgiftsskydd som i EU:s medlemsländer. Om dina uppgifter behandlas i ett land som inte anses ha samma höga dataskyddsnivå som i EU:s medlemsländer säkerställer vi med hjälp av särskilda avtal och andra godkända kontrollinstrument att dina personuppgifter skyddas på motsvarande nivå.

10. Lagringstid

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagen. Lagrade personuppgifter raderas när användaren tar tillbaka sitt samtycke till lagring eller när uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det från början uttalade syftet med lagringen, till exempel när användarkontot stängs av eller om fortsatt lagring av andra rättsliga skäl är otillåten. Undantagna är uppgifter som måste sparas i enlighet med tillämpliga handelslagar eller gällande skattelagstiftning. Under sådan lagstadgad arkiveringstid spärras dina personuppgifter och behandlas inte på något annat vis. 

11. Den registrerades rättigheter 

11.1. Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter vi har lagrat som rör dig, var uppgifterna kommer ifrån, eventuella mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna har lämnats, samt lagringens syfte och ändamål. 

11.2. Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke du har gett till att dina uppgifter används. Du behöver inte uppge några skäl till återkallandet och det gäller för framtida behandling. För att återkalla samtycket räcker det med att skicka ett e-postmeddelande till: datenschutz@tracto-technik.de eller ett meddelande via vanlig post till: TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Paul-Schmidt-Str. 2, 57368 Lennestadt.

11.3. Rätt till rättelser

Du har alltid rätt att begära att oriktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har sparat rättas.

11.4. Rätt att få uppgifter raderade och spärrade

Du har rätt att begära att vi spärrar och raderar de personuppgifter vi har sparat som rör dig. Raderingen av uppgifterna sker normalt inom två arbetsdagar från det att begäran kommer in. Om uppgifterna inte kan raderas av lagliga, skattemässiga eller handelsrättsliga skäl som rör arkiveringsplikt kan vi spärra dina uppgifter i stället för att radera dem. Efter att uppgifterna har raderats kan du inte längre begära att få ta del av dem.

11.5. Rätt till dataportabilitet

Om du begär att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss har du rätt att få dem överförda till dig eller till annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Det sistnämnda gäller dock enbart så länge detta är tekniskt möjligt. 

11.6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst, utan att behöva ange specifika skäl, invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du gör det kan det dock hända att vi inte har möjlighet att erbjuda samtliga av våra tjänster, eftersom vissa av dem kräver att särskilda personuppgifter registreras och behandlas. 

11.7. Kontakt – begäranden från registrerad

När du kontaktar oss via e-post på datenschutz@tracto-technik.de eller skriver till TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Paul-Schmidt-Str. 2, 57368 Lennestadt, Tyskland sparar vi dina uppgifter (e-postadress, i förekommande fall namn och telefonnummer) för att kunna svara på dina frågor eller uppfylla din begäran. Uppgifter som vi får in på detta sätt raderas så snart vi inte längre behöver dem. Om vi måste spara dem av rättsliga skäl begränsar vi i stället behandlingen av dem under arkiveringstiden.

12. Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Du har rätt att hos ansvarig tillsynsmyndighet lämna klagomål på hur dina personuppgifter har behandlats om du anser att detta har skett i strid med Dataskyddsförordningen.
 

disclaimer

The TRACTO-TECHNIK Sites have been prepared carefully with respect to all information contained therein. However, no responsibility or liability is accepted with respect to the content of the Sites. The information available on this Site is not a substitute for any type of professional advice.

THIS SITE IS PROVIDED WITH POSSIBLE FAULTS, AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.TRACTO-TECHNIKDISCLAIMS: (A) ALL IMPLIED WARRANTIES; AND (B) ANY DUTIES OF REASONABLE CARE, WORKMANLIKE EFFORT OR OF LACK OF NEGLIGANCE. IN ADDITION, TRACTO-TECHNIK DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT AND TITLE

IN NO EVENT WILLTRACTO-TECHNIK BE LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SITE, NOTWITHSTANDING ANY DAMAGES THAT YOU MIGHT INCUR FOR ANY REASON, YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL OF THE FOREGOING WILL BE LIMITED TO DISCONTINUING YOUR USE OF THE SITE.

The Sites of TRACTO-TECHNIK contain different types of information accessible to any visitor of the Site. 

Tracto-Technik does not certify accuracy of any information or certify that any level of expertise relevant to that information has been met. Your access to and use of the TRACTO-TECHNIK Sites is governed by these Terms of Use and disclaimer clauses on the Site and any written agreement with Tracto-Technik.

The information available on this Site, including, without limitation, graphics, photographs and data is not a substitute for any type of professional advice. 

TRACTO-TECHNIK IS NOT RESPONSIBLE FOR HARM TO PERSONS OR PROPERTY THAT RESULTS FROM YOUR USE OF THE SITE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USE OF ANY CONTENT ON THE SITE. 

The terms of this Agreement may change from time to time so please review it when you visit the Site. Any use of the Site after the effective date of any change will constitute your consent to the revised Agreement. 

Tracto-Technik hereby grants you a limited, non-transferable license to access and use the Site and content solely for your personal, non-commercial purposes unless otherwise agreed upon with Tracto-Technik. The license retains all right, title, and interest in and to the Site and content. Subject to the applicable law of Germany TRACTO-TECHNIK reserves the right to suspend or deny, at its sole discretion, your access to all or any portion of the Site with or without notice. You may not access or use the Site or any portion of the Site if such access would violate any law. Except as provided in this agreement, permission to reprint or electronically reproduce any Content in whole or in part for any other purpose is expressly prohibited, unless prior written consent is obtained from Tracto-Technik. You may contact us if you wish to obtain such consent. The Content on this Site is protected by national and international Copyright and Trademark law. All rights not expressly granted herein are reserved to Tracto-Technik

Except as expressly provided in this Agreement, neither TRACTO-TECHNIK nor any third party has conferred upon you by implication, estoppels, or otherwise, any license or right under any patent, copyright, trademark, trade secret or any other proprietary right. 

If you use any services of these sites, you are solely responsible for information or data submitted by you. You agree that violation of any of the following rules constitutes a material breach of this Agreement:

Using the Site or services for any purpose in violation of local, state, national, or international laws; 
posting material that infringes on the intellectual property rights of others or on the privacy or publicity rights of others; 
posting or transmitting any information that are unlawful, harmful or otherwise objectionable;
distributing viruses, corrupted files, or any other similar software collecting or storing personal data of the Site; 
Inducing, enticing, soliciting, recruiting, luring.
 
You represent and warrant for the benefit you possess the legal right and ability to enter into and make the representations and warranties contained in this Agreement; you will not use the Site for any purpose that is unlawful or prohibited by this Agreement.

You agree to defend, indemnify and hold harmless its members, officers, directors, employees, agents, licensers and suppliers from and against all claims, actions or demands, liabilities and settlements, including, without limitation, reasonable legal and accounting fees, arising in connection with your use of the Site or resulting from, or alleged to result from, your use of the Site or your violation of this Agreement.

THIS SITE AND ALL CONTENT IS PROVIDED "AS IS," "AS AVAILABLE," "WITH ALL FAULTS," AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRACTO-TECHNIK GIVES NO EXPRESS WARRANTIES AND DISCLAIMS: (A) ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; LACK OF VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES, OR OTHER CODE THAT MANIFESTS CONTAMINATING OR DESTRUCTIVE PROPERTIES; ACCURACY, COMPLETENESS, RELIABILITY, TIMELINESS, CURRENCY, OR USEFULNESS OF ANY CONTENT ON THE SITE; AND (B) ANY DUTIES OF REASONABLE CARE, WORKMANLIKE EFFORT OR LACK OF NEGLIGENCE. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT IN CONNECTION WITH THE SITE AND CONTENT IS WITH YOU.
IN ADDITION, TRACTO-TECHNIK DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT AND TITLE. 

As a convenience, the TRACTO-TECHNIK Sites may provide links to third party web Sites. TRACTO-TECHNIK is not responsible for and does not endorse the informational content or any products or services available on any third-party web Site and does not make any representations regarding its content or accuracy. TRACTO-TECHNIK does not control any third party web Site, and is not liable for any technological, legal or other consequences. Your use of third party websites is at your own risk and subject to the terms and conditions of use for such Sites. This means that TRACTO-TECHNIK is not your agent and will not be a party to any contract you enter.

IN NO EVENT WILL TRACTO-TECHNIK BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY DAMAGES, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF DATA, PERSONAL INJURY, FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING ACTS OF GOOD FAITH OR OF REASONABLE CARE, LACK OF NEGLIGENCE, AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SITE, THE DELAY OR INABILITY TO USE THIS SITE, OR THIS AGREEMENT, EVEN IN THE EVENT OF FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT, OR BREACH OF WARRANTY OF TRACTO-TECHNIK AND EVEN IF TRACTO-TECHNIK HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANY DAMAGES THAT YOU MIGHT INCUR FOR ANY REASON, YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL OF THE FOREGOING WILL BE LIMITED TO DISCONTINUING YOUR USE OF THE SITE. THESE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS REGARDING DAMAGES WILL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS. IF, HOWEVER, A COURT OF COMPETENT JURISDICTION DETERMINES THAT YOU ARE ENTITLED TO DIRECT DAMAGES PURSUANT TO APPLICABLE LAW YOU AGREE THAT TRACTO-TECHNIK´s LIABILITY WILL NOT EXCEED THE AMOUNT OF EURO 50,--. YOU ACKNOWLEDGE THAT THIS PROVISION IS FAIR. 

If any part of this Agreement is determined to be illegal, void, invalid or unenforceable, then the invalid or unenforceable provision (or portion) will be deemed superseded by valid, enforceable language that most closely matches the intent and allocation of risk in the original provision (or portion) and the rest of the Agreement will continue in full force and effect. The Agreement constitutes the entire agreement between you and TRACTO-TECHNIK with respect to the Site and your use of the Site, and supersedes all other (prior or contemporaneous) communications or displays whether electronic, oral, or written, between you and TRACTO-TECHNIK regarding the Site and your activities. 

This Agreement is governed by the material law of Germany, Your consent to this Agreement includes your consent to exclusive jurisdiction and venue in the Landgericht Düsseldorf in all disputes arising out of or relating to this Agreement and waive all defence of lack of jurisdiction, venue, or forum non-convenience. TRACTO-TECHNIK does not claim, that this Site is appropriate for viewing outside of Germany. The content is directed to locations and addressees outside of Germany only where expressly stated. The use of this Site is expressly prohibited in any jurisdiction, that does not give effect to all provisions of this agreement. In any cause of action or claim you may bring against TRACTO-TECHNIK you shall not be entitled to attorneys expenses. It must be served within one month after the claim or cause of action has arisen otherwise such claim or cause of action shall be barred.
 
Advanced Trenchless Technology
X

Dataskyddsinställningar

Vi använder cookies på våra webbsidor. En del av dem är nödvändiga för att driva webbsidorna, andra hjälper oss att analysera användningen av webbsidorna och förbättra vårt utbud. Med ett klick på ”Jag godkänner” godkänner du att vi bearbetar dina uppgifter. Via knappen ”Individuella cookieinställningar” kan du när som helst neka till eller anpassa användningen av cookies. Närmare anvisningar hittar du i vår dataskyddspolicy.

Nödvändig
Statistik
Marketing
Godkänn alla

Godkänn endast nödvändiga cookies
Individuella cookieinställningar

Dataskyddsinställningar

X
Här hittar du en översikt över alla cookies som används. Du kan ge ditt godkännande till kategorierna och visa mer information.
Godkänn alla Tillbaka Spara

Nödvändig>

Cookie
autokat
Hjälpcookie för förberedande av kategorin för nerladdningsområdet
autopg
Hjälpcookie för förberedande av produktgruppen för nerladdningsområdet
autop
Hjälpcookie för förberedande av produkten för nerladdningsområdet
tt_c_req
Godkännande för användning av nödvändiga cookies. Detta värde kan inte ändras. Om du inte sparar detta värde kan vi inte ge dig tillgång till denna sida.
tt_c_stat
Godkännande eller nekande av cookies i statistiksyfte
tt_c_marketing
Godkännande eller nekande av cookies för marknadsanalys. Integrerade Youtube-videoklipp kan endast delas efter godkännande.
cftoken
Denna cookie används för att förmedla vilken enhetstyp besökaren använder så att webbsidan kan formateras korrekt. Denna information sparas i cookien ”CFID”.
cfid
Denna cookie används i samband med cookien ”cftoken”. Cookien sparar ett specifikt ID för besökaren samt för enheten och webbläsaren som besökaren använder.
c_domIDPrefix
Hjälpcookie för att spara vald domän
c_domIDSuffix
Hjälpcookie för att spara vald domän
c_login
Hjälpcookie för att spara inloggningsinformationen
cfglobals
Fastställs av Adobe ColdFusion för att identifiera en client-enhet så att webbsidan kan spara användarens sessionsvariabler.
adseen

Statistik>

Cookie
_ga
Registrerar ett entydigt ID som används för att generera statistiska data om hur besökarna använder webbsidorna.
_gat
Används av Google Analytics för att begränsa kommandoflödet.
_gid
Registrerar ett entydigt ID som används för att generera statistiska data om hur besökarna använder webbsidorna.

Marketing>

Cookie
ads/ga-audiences
Används av Google Tag Manager.
gps
Registrerar ett entydigt ID på mobila enheter för att möjliggöra spårning baserat på GPS-position.
ide
Används av Google DoubleClick för att registrera användarens handlingar på webbsidan efter visning eller klick på en annons i syfte att mäta effekten av en reklam samt att visa målinriktad reklam för användaren.
pref
Registrerar ett entydigt ID som används av Google för att få statistik över hur besökare använder YouTube-videoklipp på olika webbsidor.
test_cookie
Används för att kontrollera om besökarens webbläsare stöder cookies.
VISITOR_INFO1_LIVE
Försöker att uppskatta användarbandbredden på sidor med integrerade YouTube-videoklipp.
YSC
Registrerar ett entydigt ID för att behålla statistik för videoklipp från YouTube som användaren har sett.
yt-remote-cast-installed
Sparar användarinställningarna vid öppnandet av ett Youtube-klipp som är integrerat i en annan webbsida.
yt-remote-connected-devices
Sparar användarinställningarna vid öppnandet av ett Youtube-klipp som är integrerat i en annan webbsida.
yt-remote-device-id
Sparar användarinställningarna vid öppnandet av ett Youtube-klipp som är integrerat i en annan webbsida.
yt-remote-fast-check-period
Sparar användarinställningarna vid öppnandet av ett Youtube-klipp som är integrerat i en annan webbsida.
yt-remote-session-app
Sparar användarinställningarna vid öppnandet av ett Youtube-klipp som är integrerat i en annan webbsida.
yt-remote-session-name
Sparar användarinställningarna vid öppnandet av ett Youtube-klipp som är integrerat i en annan webbsida.
CTCNTNM_a8a9cd6e100ea022
Cookies från wiredminds GmbH för analys av besökarnas beteende. Data samlas in, bearbetas och sparas och därefter skapas användningsprofiler under pseudonym.
track
Cookies från wiredminds GmbH för analys av besökarnas beteende. Data samlas in, bearbetas och sparas och därefter skapas användningsprofiler under pseudonym.